• <u id="vqtrg"></u>
  <big id="vqtrg"></big>
  <th id="vqtrg"><option id="vqtrg"></option></th>
 • <th id="vqtrg"></th>
  1. <center id="vqtrg"></center>

   1. 相機鏡頭

    您當前的位置:首頁 >> 相機鏡頭
    大取景器


    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
    手機廣角鏡頭
                                 光欄高度比
    大型多用途取景器 小型多用途取景器 大型多用途取景器 小型多用途取景器
    35mm普通銀幕 f’ 18~125擴展到 250 f’ 18~100擴展到 200 1 : 1.37 1 : 1.37
    35mm遮幅式銀幕 f’ 18~125擴展到 250 f’ 18~100擴展到 200 1 : 1.66 1 : 1.66
    1:1.75,1:1.85
    35mm寬銀幕 f’ 36~250擴展到 300 f’ 36~200擴展到 400 1 : 2.35 1 : 2.35
    16mm電影 f’ 8.5~60擴展到 120 f’ 8.5~47擴展到  94 1 : 1.39 1 : 1.37
    1“電視 f’ 10.5~73擴展到 146 f’ 10.5~58擴展到 116 1 : 1.33 1 : 1.33
    1 1/4”電視 f’ 14~97擴展到 194 f’ 14~78擴展到 56 1 : 1.33 1 : 1.33
    2/3“電視 f’ 7.3~40擴展到 80 1 : 1.33
    1/3“電視 f’ 5.3~29擴展到 58 1 : 1.33
    1/4“電視 f’ 3~16.4擴展到 32.8 1 : 1.33
    1/5“電視 f’ 2.7~14.5擴展到 29 1 : 1.33
    1/6“電視 f’ 1.8~10擴展到 20 1 : 1.33


    亚洲电影天堂在线国语对白
   2. <u id="vqtrg"></u>
    <big id="vqtrg"></big>
    <th id="vqtrg"><option id="vqtrg"></option></th>
   3. <th id="vqtrg"></th>
    1. <center id="vqtrg"></center>